2015

Coming World, Remember Me (CWxRM)

100 jaar geleden stonden we in de eerste wereldbrand. In België betekende dit 600.000 doden, 4 jaar zinloos geweld en onnoemelijk veel leed. Van nu tot 2018 wordt deze verschrikking extra onder de aandacht gebracht. Vooral de 600.000 doden willen we niet vergeten.

Met 600.000 beeldjes uit klei, één beeldje voor ieder slachtoffer op Belgische bodem, wil men de herinnering aan de gesneuvelden tijdens wereldoorlog I levend houden. Deze 600.000 beeldjes krijgen in april 2018 een plaatsje in het niemandsland van de frontzone rond Ieper.

De MeMo-raadsleden staken de handen uit de mouwen om dit project mee vorm te geven, en linkte zo hun peterschap aan de naam van één van de overledenen.