2017

Een uitdagend 2017 gewenst!


“De toekomst voorzien kunnen we niet. Wel is het onze taak de toekomst mogelijk te maken.”

Binnen gemeente en OCMW kijkt MeMo bij het aansnijden van het nieuwe jaar vooruit
en willen we, naar de wijze woorden van ‘De kleine prins’, de toekomst mee mogelijk maken.

Als we een beetje afstand nemen, zien we dat het in Mol nog lang zo slecht niet is.
Wanneer we echter onze blik iets scherper stellen, merken we dat er toch nog wel wat werk aan de winkel is.

Er bestaat nog heel wat armoede en dit is en blijft onaanvaardbaar.
Daarom willen wij ons vooreerst inzetten voor opleiding en tewerkstelling
omdat kennis en werk nog altijd de beste garanties zijn om een toekomst op te bouwen.
Oók de gemeente kan kwaliteitsvol werk in eigen beheer aanbieden.

Investeringen en beheer moeten duurzaam zijn. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie om klimaatneutraal te worden.
Door samen te werken met Vito kunnen we hierin unieke kansen creëren.
In het verwarmen met opgepompt grondwater moeten wij als gemeente het voortouw durven nemen.

Afval is de grondstof van de toekomst. Ook hier willen we graag zien dat de gemeente zich extra inzet.

Nog even en Mol-centrum staat helemaal stil.
Daarom moeten we een andere kaart durven trekken met een nieuwe visie op mobiliteit en vergroening.
Want Mol-centrum verdient het om te leven.

Inzetten op jeugd en ouderen betekent investeren in hun toekomst.
Dit kan door betaalbaar en bereikbaar wonen in het centrum én in de gehuchten te stimuleren.
Met die ingesteldheid pleiten wij er voor om de dienstverlening pro-actief aan te bieden.

Voor ons betekent een dynamisch personeelskader niet dat de leidinggevenden zich moeten vastplakken op hun stoel,
maar dat ze het beste van zichzelf kunnen geven in een mandaatfunctie van telkens 5 jaar.

Wij kijken er naar uit om, samen met u, de toekomst mee mogelijk te maken.

Voor MeMo
Lutgart, Solange en Koen.