2022·acties

MEMO-MeerMol steunt verzet tegen verkaveling 15 Kapellekens

Naar aanleiding van de recent verschenen verkavelingsplannen in de omgeving van de 15 kapellekens pleiten we tijdens de gemeenteraad van 21 maart 2022 opnieuw voor het opstellen van een woonbehoefteplan voor Mol en een langetermijnvisie op ruimtelijke ordening.

De omgeving rond de 15 Kapellekens maakt deel uit van een strook waardevol groen die de Galbergen verbindt met de 15 Kapellekens en verder doorloopt tot in Millegem.

Nog maar een maand geleden kocht stichting Kempens Landschap hier, met steun van de gemeente, een strook bos om het gebied te vrijwaren van bebouwing.

Hier nu een verkaveling toelaten zou een schande zijn.

Het wordt nog maar eens bevestigd.

Verkavelaars en projectontwikkelaars krijgen te vaak vrij spel om onze kostbare groene buitenruimten vol te bouwen.

Kunnen we dit nog tegenhouden? Zeker en vast, maar dan hebben we dringend een visie nodig, een visie die wordt vastgelegd in een beleidsdocument.

In zo’n document kan de gemeente stipuleren waar nog mag gebouwd worden en waar niet, het kan als leidraad dienen voor de dienst ruimtelijke ordening en het schepencollege om al dan niet grote bouwprojecten toe te staan.

Al jaren vraagt MEMO – MEERMOL om een langetermijnvisie op ruimtelijke ordening te ontwikkelen maar dit wordt jaar na jaar op de lange baan geschoven.

We hebben dan ook als partij al enkele jaren geleden besloten om geen grote verkavelingen meer goed te keuren zolang er geen duidelijkheid is over de actuele woonbehoefte in onze gemeente.

De groene gebieden in onze gemeente moeten we koesteren en bewaken in plaats van vol te laten bouwen.