2013·gemeenteraad·nieuws

Gemeentebestuur Mol houdt niet van kindvriendelijke buurten

woonerfTijdens de laatste gemeenteraad in Mol op maandag 27 mei, hield gemeenteraadslid Solange Abbeloos (MeMo-MeerMol) een pleidooi voor woonerven.
Op vraag van de bewoners van Buitenheide en Ericastraat vroeg ze of het gemeentebestuur kon nadenken om in deze twee woonstraten een woonerf in te richten. Volgens de bestaande regelgeving in verband met woonerven vallen deze twee straten perfect in het concept.

De buurtbewoners klagen al langer over sluipverkeer, te snel verkeer, niet gewenst verkeer. Regelmatig duiken in de straten mobilhomes en opleggers met zeil- en motorboten op, die zich een weg zoeken naar het Zilvermeer (en te blindelings op GPS rijden). Tot op heden kregen hun brieven en mails geen gehoor.
Niet alleen voor de verkeersoverlast maar ook voor het buurtgevoel en een meer kindvriendelijk karakter van woonstraten zou het inrichten van woonerven
een goede zaak zijn. Maar een warme samenleving staat in Mol niet hoog op het prioriteitenlijstje van de nieuwe bestuursploeg.

Het schepencollege focuste in haar antwoord uitsluitend op de verkeersproblematiek die ze afdeed als ongenuanceerd, niet overeenkomend met de werkelijkheid.
Daarbij werd gezwaaid met verkeerstellingen die het ongelijk van de buurtbewoners moest ‘bewijzen’. Volgens de aanwezige buurtbewoners zijn de resultaten van de tellingen weliswaar correct maar niet representatief vanwege op een foutieve plaats genomen, zodat dit absoluut geen waarheidsgetrouwe weergave is.

De geschiedenis blijft zich herhalen. Op de gemeenteraad van april vroeg gemeenteraadslid Koen van Gompel (MeMo-MeerMol), op vraag van de bewoners van
Kleppendal, of er gepaste maatregelen konden genomen worden in het kader van werkverkeer in deze woonstraat. De buurtbewoners vragen deze maatregelen voor
een komende verkaveling achter hun huizen waar in plaats van 4 nu opeens 8 bedrijven zich mogen vestigen. Al het verkeer (personeel+bezoekers+leveranciers)
moet door de woonstraat wat een onveilige situatie creƫert voor de bewoners en hun kinderen. Een bezwaarschrift en een petitie van de buurt aan het schepencollege
werden niet beantwoord. (de geschiedenis herhaalt zich opnieuw)
De oude vraag van MeMo-MeerMol naar een ontsluitingsweg voor de bedrijven naar de Borgerhoutsendijk werd opnieuw hooghartig weggelachen.

We merken de laatste jaren dat in nieuwe verkavelingen de bouwgronden kleiner worden maar dat er door het gemeentebestuur en de bevoegde adviescommissie (Gecoro) weinig of niet wordt nagedacht over voorzieningen in gemeenschappelijke speel-en/of ontmoetingsruimte. Dit heeft immers gevolgen voor de winsten van de verkavelaar en daar mag niet aan geraakt worden.
Hoe buurtbewoners daarover denken is bijzaak.
MeMo-MeerMol blijft zich inzetten voor Mol en haar inwoners, dat is onze reden van bestaan!