2012·gemeenteraad·nieuws

MeMo bepaalt mee het beleid in Mol

braderijNa meer dan vijf jaar constructief oppositie te voeren, slaagt MeMo er meer en meer in het beleid in Mol te sturen. Zo stuurde MeMo dinsdagavond haar bijkomende punten voor de gemeenteraad van juni door.

In 1 van deze punten pleit Koen Van Gompel om de braderij met 1 dag te verlengen, tot 1 juli, het begin van de solden.
Dit werd door de handelaarsvereniging gevraagd, maar het gemeentebestuur wenste hier aanvankelijk niet op in te gaan.
Op vraag van MeMo veranderde het schepencollege haar standpunt, en wordt het de handelaars toegestaan om ook op 1 juli braderij te houden, in een verkeersvrije straat.

John Nuyens vraagt in 1 van de punten om een informatievergadering te organiseren over de tweede kanaalarm. Deze kanaalarm, met bijhorend sluizencomplex, zou ter hoogte van de blauwe kei en de maat komen om grotere schepen toe te laten. Ook hier volgt het schepencollege het voorstel, op 27 juni wordt in Ecocentrum De Goren een informatievergadering gehouden voor alle geïnteresseerde bewoners van Mol.