2020·gemeenteraad

MEMO-MEERMOL vraagt een snelle en kordate aanpak voor de nijpende geldnood van Molse verenigingen

“We krijgen alarmerende berichten vanuit de jeugdverenigingen” zegt Koen van Gompel, fractieleider voor MEMO-MeerMol in de Molse gemeenteraad
Bij heel wat jeugd-, sport- en cultuurverenigingen staat het water tot aan de lippen. Heel wat evenementen, eetdagen en andere activiteiten die voor verenigingen geld in het laatje brengen om hun werking te bekostigen, zijn weggevallen door de coronamaatregelen.

Sommige jeugdbewegingen vragen zich af hoe ze hun kamp gaan bekostigen zonder de kampprijs voor hun leden te verhogen.
Daarbij komen nog de onverwachte meerkosten zoals verplichte hygiënemaatregelen, de verplichte bubbels van max. 50 personen en extra kampeerplaatsen voor de oudere takken die niet naar het buitenland mogen.

Vanuit de Vlaamse overheid krijgt gemeente Mol 569.000 euro ter ondersteuning van al deze verenigingen,  maar deze toelage  zal niet tijdig ter beschikking zijn.
De eerste kampen starten al in het begin van  juli, voor deze verenigingen is het nog steeds onduidelijk hoe zij zullen ondersteund worden.
Ze stellen zich steeds meer vragen: wat zal de kampprijs zijn, wie gaat die kunnen betalen, hoe kunnen we minder kapitaalkrachtige gezinnen helpen om hun kinderen toch mee op kamp te laten gaan.

Kan het kamp überhaupt nog doorgaan?
MEMO vraagt een snelle oplossing voor verenigingen die in acute geldnood zitten.
Er is geen tijd meer voor administratieve rompslomp en lange procedures.
Desnoods moeten eigen gemeentemiddelen ingezet worden om de hoogste nood te lenigen.

RTV interviewde Koen en Fien Van Gompel. Bekijk de reportage hier

MEMO zette dit punt op de agenda van de gemeenteraad van maandag 22 juni 2020.
Schepen van jeugd Hans De Groof antwoordde dat het geld van de overheid inderdaad niet voor het eerst beschikbaar zal zijn.
Verenigingen in acute geldnood mogen rechtstreeks contact met hem opnemen, dan zal er bekeken worden of dringende hulp met gemeentemiddelen kan worden geboden.