gemeenteraad·nieuws

MEMO-MEERMOL vraagt evaluatie en bijsturing Molse evenementenkluis

MEMO-MEERMOL vraagt een dringende evaluatie en bijsturing van de gemeentelijke evenementenkluis.
Sinds oktober 2018 moeten organisatoren en verenigingen al hun aanvragen, toelatingen, uitleningen van materiaal centraal ingeven in de evenementenkluis van de gemeente.
Voor zowel de gemeente als voor de aanvragers is dit een goede zaak: iedereen krijgt een duidelijk overzicht over de aanvraag en het vervolg van de procedure.
Gemeentediensten worden automatisch verwittigd over de klaar te zetten materialen, organisatoren blijven op de hoogte van alle reglementen, alle betrokkenen kunnen mee opvolgen over hoe, wat, wanneer.
MEMO-MEERMOL juicht dit initiatief toe!

Maar in de opstartperiode liepen er wel wat dingen verkeerd en daar wringt volgens ons het schoentje.

Een nieuw systeem heeft kinderziektes, er zijn wat onwennigheden, het gebruiksgemak moet nog duidelijk worden.
MEMO-MEERMOL klaagt, samen met verschillende verenigingen en organisatoren die jaarlijks evenementen op poten zetten, de starre en onbuigzame houding van het gemeentebestuur aan.

Verschillende verenigingen vroegen materialen aan en werden geconfronteerd met een vergetelheid, een onduidelijke, of zelfs niet aanwezige keuze in het aanvraagformulier.

Kortom een aanvraagsysteem met kinderziektes.
Bij de lancering werd beloofd dat er een overgangsperiode werd ingebouwd en dat het niet de bedoeling was om organisaties in de kou te laten staan.
Niets is minder waar!
Verenigingen die iets niet bestelden (container, nadarhek, …) werden WEL op de hoogte gebracht dat er iets niet klopte,maar de gemeente weigerde halsstarrig om een oplossing aan te bieden!
Klantvriendelijk en servicegericht!
Met eventuele vragen werden verenigingen van het kastje naar de muur gestuurd en werd het “systeem paraplu” uitvoerig gebruikt.
Tot op vandaag blijven de verantwoordelijken zich verstoppen achter “reglement is reglement”, in plaats van ten dienste te staan van de talloze verenigingen en hun vrijwilligers !

MEMO-MEERMOL vraagt een grondige evaluatie en bijsturing van het systeem
Dit moet zeker gebeuren voor de grote vakantie, een drukke periode waarin veel activiteiten en evenementen georganiseerd worden, een periode waarin veel logistieke en andere hulp van de gemeentediensten gevraagd wordt.
Verder vraagt MEMO-MEERMOL een soepele en klantvriendelijke behandeling van elke vraag en/of klacht, en dit minstens tot december 2019.