2019·nieuws

Blijft Mol illegaal tanken?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in haar zitting van 1 oktober 2019 voor de 2de keer de bouwvergunning voor het tankstation Gabriëls op de Molderdijk in Mol vernietigd !

Voor de 2de keer krijgt het buurtcomité van de raad gelijk.  Na herhaaldelijke ongunstige adviezen van allerlei bevoegde instanties, na talloze acties van het buurtcomité, na een aantal vragen in de gemeenteraad juicht MEMO de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen toe.

Ook na een aantal ongevallen met fietsers, geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen en na de 1ste vernietiging, bleef de Bestendige Deputatie het tankstation opnieuw een vergunning geven !

“We hopen dat eindelijk het gezond verstand het zal halen en de buurtbewoners opnieuw van hun tuin en hun nachtrust kunnen genieten”.

MEMO blijft het buurtcomité steunen, dat uiteindelijk in zijn eentje, zonder steun van het gemeentebestuur (!), tot 2 maal toe naar Brussel trok en 2 maal gelijk kreeg.  Ondanks een negatief advies en een weigering wou het gemeentebestuur niet solidair met het buurtcomité in beroep gaan tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie (provincie).  Geen tijd en geen mensen luidt de motivering.

In principe wordt de procedure nu volledig opnieuw gedaan: vergunningsaanvraag, openbaar onderzoek, advies gemeentebestuur, …

Samen met het buurtcomité volgt MEMO de zaak verder op.

Een aantal jaar geleden ging de gemeente ook nog samenwerken met de firma Gabriëls.  Alle gemeentevoertuigen gaan tanken aan de Molderdijk.

De firma kwam immers als goedkoopste uit een openbare aanbesteding.

De laatste jaren worden bedrijven meer en meer opgeroepen om meer etisch en duurzamer te ondernemen.  MEMO vraagt zich af of dit ook voor openbare besturen moet bekeken worden ?

Wat zal de houding van het nieuwe gemeentebestuur in de nabije en verdere toekomst zijn:  zal het nieuwe bestuur opnieuw de vergunning weigeren en nu ECHT actief het buurtcomité steunen in haar acties ? En gaan de gemeentevoertuigen verder blijven tanken in een illegaal tankstation of gaat het bestuur ernstig nadenken over haar vroegere beslissing (en mogelijke verlenging) ?

Einde persartikel

–————————————————————————————–

meer info:

Eric De Ridder, voorzitter MEMO, 0498/50.38.05

Koen Van Gompel, fractieleider MEMO, 0474/30.71.84