2015·nieuws

Gemeentebestuur doet fors inleveren op woonkwaliteit

Met de inplanting van een 80 wooneenheden tussen de Haakstraat en Berkvenstraat wordt een groot stuk waterrijk groengebied opgepeuzeld. Dit groengebied is een stuk openbaar domein waar de buurt intensief gebruik van maakt. Voor de wandelaar en spelende kinderen is het een ideaal stukje kwaliteit. Ook de rijke fauna en flora geeft aan dit gebied een extra waarde. Het is dan ook bijzonder jammer dat het gemeentebestuur heel dit gebied wil opofferen en daardoor de bewoningsdruk nog doet toenemen. Een groot deel van dit groengebied is, omwille van de lagere ligging, een ideaal bufferbekken ter voorkoming van wateroverlast.
Gemeenteraadslid Koen Van Gompel kaartte deze en nog andere bezwaren aan bij het gemeentebestuur.
MeMo-MeerMol stemde dan ook, als enige partij, consequent tegen deze te grote verkaveling.