2019·nieuws

IDEEËNMARKT MOL: participatieflodder of blijvende betrokkenheid ?

Met MEMO–MEERMOL hebben we altijd geopperd voor een transparant bestuur met een beleid op maat van alle burgers.
Mollenaren moeten van het begin bij beslissingen betrokken worden.
Van de expertise van burgers moeten we gebruik maken. 

We waren dan ook aangenaam verrast bij de aankondiging van de participatiemarkt.
Een initiatief waar het gemeentebestuur hun ideeën voor de volgende beleidsperiode af toetst bij de bevolking, juichen we dan ook sterk toe.

Al zaten we al snel met de handen in het haar. Nog geen 24 uur na het openen van de participatiemarkt kwam er een persbericht ‘Renovatiewerken grafmonumenten Boulevardpark fase 2 starten op 18 maart.’

In deze communicatie vinden we terug dat er twaalf grafmonumenten gerenoveerd worden. Naast de eerste zes, die hersteld werden in het voorjaar van 2018, zullen er dus minstens 18 grafmonumenten in de toekomst aanwezig blijven. 

We betreuren het dan ook dat het Gemeentebestuur al een beslissing heeft genomen om vast te houden aan een Boulevard-begraafplaats.
Dit terwijl geëngageerde burgers nog tot 30 maart de kans krijgen om hun inbreng te geven voor de toekomstige inrichting van het park. 

We stellen ons ook de vraag waarom dit niet tijdens de ideeënmarkt/op hun online platform aangegeven is?
Waarom maken ze reclame met onderstaande vraag als er toch geen echt park zal komen?

(Link naar het digitaal platformhttps://mol.citizenlab.co/nl-BE/ideas/centrum-parkwaarde-boulevardpark-verhogen)

MEMO-MEERMOL betreurt de korte opflakkering van participatie tot 30 maart, en vraagt echte betrokkenheid via een open, permanent platform, waar ideeën, projecten gelanceerd, becommentarieërd, geëvalueerd kunnen worden.