2015·nieuws

MeMo komt op voor een betere bereikbaarheid van de Academie voor muziek en woord

Sinds de werken voor een nieuw politiekantoor zijn opgestart, is de bereikbaarheid van de academie voor muziek en woord een ramp. Sinds half 2013 kaart MeMo-gemeenteraadslid Solange Abbeloos dit dan ook regelmatig aan op de gemeenteraad. Steeds wordt de indruk gegeven dat men oprecht bezorgd is en dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Groot was dan ook de verbazing dat het bouwdossier van het nieuwe politiekantoor werd ingediend zonder rekening te houden met de bereikbaarheid van de academie. Nog groter was de verbazing dat de politie tevergeefs had zitten wachten op een constructief overleg met de gemeente.
Voor MeMo zat er dus niks anders op dan bezwaar in te dienen tegen de inplanting van het nieuwe politiekantoor. Op de gemeenteraad van 23 februari klopte Solange Abbeloos, omwille van dit gebrek aan (samen)werking, serieus op tafel. Een structureel overleg dat er eigenlijk al vanaf half 2013 had moeten zijn, werd nu ingepland op 4 maart jl. We volgen dit verder op.