2012·nieuws

MeMo laat illegale grondwerken stilleggen

Toemaathoek4Maandag 22 oktober startte een bouwfirma grondwerken op een verkaveling aan de Toemaathoek in Mol.  Opmerkelijk vermits het openbaar onderzoek nog loopt tot 24 oktober en nog niet alle bouwvoorwaarden zijn vervuld.  Één van deze voorwaarden is een ontegensprekelijke plaatsbeschrijving bij alle omwonenden.  Tot op vandaag is dit bij één bewoner gebeurd.

Daarom stapte Koen van Gompel, gemeenteraadslid voor MeMo-MeerMol, maandagavond na de gemeenteraad naar burgemeester Rotthier en schepen Van Rompaey. Zij leken niet op de hoogte te zijn van de begonnen werken en stuurden de bouwpolitie om de werken te laten stilleggen.
De geplande verkaveling in Toemaathoek is zeer omstreden. De procedures lopen al 10 jaar  en de buurtbewoners, daarin gesteund door MeMo-MeerMol, dienden verschillende bezwaarschriften in bij de gemeente en bij de provincie. Zonder resultaat, de verkaveling gelegen tussen Toemaathoek, Ring en Scheppelijkestraat, moest en zou doorgaan. De verkaveling is gelegen in het overstromingsgebied van de Molse Nete en vormt een moerasgebied (‘broek’) waar het sowieso al moeilijk bouwen is. Daarbij komt dat, bij hevige regenval de buurt regelmatig onder water komt te staan. Het bedoelde gebied doet dan dienst als opvangbekken om erger te voorkomen.
Op vragen van het actiecomité om een pompstation in te passen, een overslagklep te plaatsen of, nog eenvoudiger het uitdreggen van de gracht gelegen naast de ring, wordt niet of nauwelijks geantwoord. Volgens het gemeentebestuur is er geen probleem en zal de verkaveling niet voor extra wateroverlast zorgen. De gevoerde onderzoeken gedurende 10 jaar en de expertenverslagen spreken elkaar ook tegen. Deskundigen erkennen dat er een groot probleem is met de waterafvoer. Voor zover bekend zijn er geen rioleringswerken opgenomen in het meerjarenplan voor de komende 6 jaar.
Als de omstreden verkaveling er komt wordt het pompen en toch verzuipen. Een kraanmachinist die de voorbereidende werken moest uitvoeren werd al direct geconfronteerd met de kwalijke reputatie van het moerasgebied.

Toemaathoek5 Toemaathoek1 Toemaathoek2 Toemaathoek3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *