2020·nieuws

MEMO steunt het burgerinitiatief “Coronazorgers”

“Om op een blijvende manier hulde te brengen aan deze helden hebben enkele privé personen het plan opgevat een kunstwerk te laten uitwerken dat de onbaatzuchtigheid en de warmte van al die inspanningen weerspiegelt, als blijk van blijvende dank en respect van de lokale bevolking voor alle zorgverleners .
Het is een privé initiatief dat de goedkeuring wegdraagt van de drie burgemeesters van onze regio : MOL , BALEN en DESSEL.
MEMO sluit zich aan bij deze steun- en dankbetuiging die zichtbaar zal worden als kunstwerk in de hal van het ziekenhuis. Omdat we als bevolking onze dankbaarheid willen uitdrukken zou het tof zijn als we voor de financiering op een kleine gift van zoveel mogelijk mensen zouden mogen rekenen. Iedereen is uiteraard vrij om een bedrag te schenken. Bij schenking zal uw naam vermeld worden in een speciaal samen te stellen register.

Indien u aan deze actie wilt bijdrage kan u een storting doen op rekening BE04736067518431 met als benaming Coronazorgers.
Inkomsten en uitgaven zullen op hun correctheid worden gecontroleerd door Mevrouw Anne Minsart , financieel directeur van gemeente en OCMW Mol.
Eventuele overschot zal integraal geschonken worden aan het ziekenhuis om noodzakelijk toekomstig materiaal aan te schaffen .
Tijdstip van schenking en plaatsing worden in een later stadium bekend gemaakt via media .

U dankend voor uw begripvolle deelname verblijven wij als initiatiefnemers ,
FRANCIS HEEREN
HUGO VIAENE
Francis.heeren@telenet.be
Hugo.Viaene@proximus.be