2015·nieuws

Verkaveling Toemaathoek

Een 10 jaar geleden wilde men tussen Toemaathoek en Ring een verkaveling inplannen. Deze plannen werden toen door zowat iedereen afgewezen, omdat het gebied eigenlijk een verzopen stuk land was/is.
Een dikke twee jaar geleden kwamen er nieuwe plannen op de proppen. Deze plannen gaven heel wat ongerustheid bij de omwonenden. MeMo kon zich vinden in deze ongerustheid en steunde de bezwaren.
De slechte opmaak van het dossier en meer bepaald de geforceerde waterstudie wekte onze argwaan. Tot op de provincie hebben wij de bezwaren mee verdedigd. Steeds vingen we bot omdat de eigen ‘deskundigen’ zwaarder wogen.
Op de gemeenteraad van januari kwam er evenwel een kentering. Op vraag van MeMo-raadslid Koen Van Gompel gaf schepen Schoofs eindelijk toe dat de waterstudie zware fouten vertoonde. Het gemeentebestuur heeft dan ook de bewuste firma in gebreke gesteld. MeMo onderzoekt nu wat de omwonenden hiermee kunnen ondernemen.
Wordt vervolgd…