Programma

Om al een voorsmaakje te geven waar wij met MEMO – MEERMOL voor willen werken, een greep uit ons programma.

Deze moeten natuurlijk nog verder uitgebreid worden.
Hier willen we graag jullie bij betrekken.
We zijn altijd geïnteresseerd in jullie visie over Mol.
Heb je bepaalde standpunten, ideeën…., schijf ze kort neer en deel ze met iemand van ons bestuur.

SAMEN GOESTING IN MEERMOL.

Transparantie en inspraak

MEMO – MEERMOL wil een transparant bestuur met een beleid op maat van de burgers. Mollenaars moeten van in het begin bij beslissingen betrokken worden. Van de expertise van burgers moeten we gebruik maken.

Armoedebestrijding

Het aantal leefloners stijgt, net zoals het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik maakt.
In een welvarende maatschappij mag zoiets niet. Op het bestrijden van de armoede moet 100% ingezet worden.

Bouwstop

Het ongelimiteerd uitdelen van vergunningen voor grote bouwprojecten en mega-verkavelingen moet eerst getoetst worden aan een studie over de woonbehoefte in Mol. Is er wel nood aan zoveel bijkomende appartementsgebouwen? Kunnen we de woonbehoefte verminderen door de leegstand weg te werken? Belangrijke vragen die nog geen antwoord hebben. Het kappen van een bos kan op 3 uur, voor het groeien ervan is 30 jaar nodig!

Mobiliteit

Mol loopt vast en parkeren is vaak een ramp. We willen werken aan een langetermijnvisie over het verkeer in Mol. De bouw van een parkeertoren aan het station blijft voor ons een ideale oplossing om het parkeerprobleem weg te werken en ons centrum leefbaar te houden. In die langetermijnvisie moet ook zeker de fietser terug een plaats krijgen.

Dienstverlening

We blijven stevig vasthouden aan ons idee over het mobiel loket. Dienstverlening op locatie noemen we dat. Een mobiel loket dat wekelijks de gehuchten aandoet en waar mensen terecht kunnen voor administratieve zaken (paspoort afhalen, reispas aanvragen, blauwe zakken kopen,…). Minder verkeer in Mol en handig voor senioren en minder mobiele mensen.

—————————————————————————————————————————————–

ARCHIEF

Actiepunten 2017

Verkavelingen
In Mol komen er steeds meer verkavelingen bij.
Vaak met protest van de buurt en problemen te gevolg.
MeMo sprong bij enkele dossiers mee op de barricades.
— meer informatie over deze dossiers volgen binnenkort —

Corbiestraat verkeersvrij
Al voor het tiende jaar op rij stelt MeMo op de gemeenteraad van mei dezelfde vraag.
“Kan de Corbiestraat tijdens de zomermaanden in het weekend verkeersvrij gemaakt worden?”
Volgens de bevoegde schepen is er echter weinig animo rond dit thema bij de betrokken partijen,
en zijn er ook een aantal praktische bezwaren.
— wordt vervolgd —

Verkeersplan Mol-centrum
In het voorjaar van 2015 werkte MeMo een verkeersplan voor Mol-centrum uit. Een discussienota met ideeën om de verkeersproblematiek aan te pakken.
Aan alle gemeenteraadsleden werd dit plan bezorgd, maar het debat hierover bleef uit.
Op de volgende gemeenteraad (juni 2016) zullen we informeren naar de stand van zaken.
Bekijk hier de presentatie rond mobiliteit in Mol-centrum

Verkiezingen 2012

Samen verfrissend vooruit!

MeMo wil Mol menselijk en duurzaam maken. Da’s een kwestie van beschaving. Sociaal en rechtvaardig. Schoon en veilig. Met meer verbondenheid en zorg voor elkaar, in Mol en daarbuiten. Met onderwijs waarin elk kind en elke volwassene tot zijn recht komt. Genoeg werk voor jong en oud. Voldoende woningen voor elke levensfase. Schone energie in een duurzame economie. Met een bescheiden maar krachtig gemeentebestuur dat plaats maakt voor echte inspraak van de Mollenaar en ruimte geeft aan creativiteit en ondernemerschap en de samenleving sterker maakt.

MeMo – Meer Mol duidelijk anders dan de rest.

Lees hier onze programmapunten:

Mol betaalt – Financiën
Mol beweegt – Verkeer en mobiliteit
Mol ontspant – Cultuur
Mol ontvangt – Toerisme
Mol winkelt – Economie
Mol vergroent – Milieu
Mobiel loket – dienstverlening dicht bij huis